Vormings- en informatieactiviteiten langs en over het 'Zennekanaal'


Programma 2018

13 december 2018: vormingsdag
'Geleid bezoek Tour&Taxis | De Haven van Brussel | Site Solvay'


- Uitnodiging en programma >>
- Foto's >>

---------------------------

Doorheen 2018: Metingen van de waterkwaliteit van de Brusselse waterlopen

- Uitnodiging en programma >>
- Verslagen en foto's >>

---------------------------

Doorheen 2018: Initiatiemomenten rond 'Water in Brussel'

- Uitnodiging en programma >>
- Verslagen en foto's >>

---------------------------

12 januari 2018: Antwerpen - Plantin Moretus | Waterbus | Polders van Kruibeke

- Uitnodiging en programma >>



Programma 2017

19 december 2017: vormingsdag
'Street Art ontdekken | Geleid bezoek Tour&Taxis en omgeving | De metamorfose van het kanaal in Brussel'


- Uitnodiging en programma >>
- Verslag >>
- Foto's >>



Programma 2016

Vormings- en informatieavonden: De metamorfoses van het ‘Zennekanaal’

Je hebt gehoord van de metamorfose van het kanaal en wil weten hoe de vork in de steel zit? Je kent het kanaal en je wil de mensen die er zorg voor dragen wel eens ontmoeten? Je vraagt je af hoe het kanaal zijn steentje kan bijdragen tot de stadsecologie? Je droomt van goede fietspaden en je zou graag onder de bruggen doorfietsen? Deze activiteitencyclus zal je vragen beantwoorden en je meer inzicht geven in de nieuwe evoluties rond het kanaal!

- Uitnodiging en programma >>
- Verslagen en foto's >>

• Woensdag 28 SEPTEMBER 2016 van 16u tot 19u: nieuwe groene long voor Brussel en het kanaal
• Dinsdag 11 OKTOBER 2016 van 16u tot 19u: met de fiets onder de kanaalbruggen



Programma 2015

11 februari 2015: Info- en vormingsdag ‘Antwerpen en Brussel verbonden via het water’

- Uitnodiging >>
- Programma >>
- Verslagen & foto's >>

---------------------------

14 juli 2015: het kanaal, dé waterloop tussen Brussel en Vilvoorde

Sinds de overwelving van de Zenne is het ‘Zennekanaal’ dé waterloop van Brussel. Het Kanaalplan in Brussel, Watersite in Vilvoorde... De aandacht is duidelijk gericht op het 'Zennekanaal'. Een goede gelegenheid om tussen Brussel en Vilvoorde te varen, de ontwikkelingen langsheen het water waar te nemen en te praten over het integraal en multifunctioneel gebruik en beheer van de waterloop, tijdens een boottocht op het kanaal.

Sprekers: Coördinatie Zenne in samenwerking met Kanaalgidsen - Guides du canal, Alfredo Corbalan en Elisa Donders (ADT-ATO), Mario Ninanne (Brussel Natuur) en Yann Coatanéa (Natagora Brussel)

- Verslagen & foto's >>

---------------------------

Donderdag 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus 2015:
driedaagse verkenning van Zenne en 'Zennekanaal' van bron tot monding


Ter gelegenheid van haar 10de verjaardag organiseerde de vzw Coördinatie Zenne-Coordination Senne samen met Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières en Kanaalgidsen-Guides du Canal een driedaagse verkenning van de Zenne en het 'Zennekanaal' van bron tot monding.
Op donderdag 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 augustus gingen we met de boot, te voet of per fiets de waterlopen van het Zennebekken ontdekken om ze beter te begrijpen. Om de integrale en interregionale aanpak en afstelling van het waterlopenbeleid in het Zennebekken te bevorderen wou deze activiteit verenigingen, burgers, politici en administraties samenbrengen om over de gewestgrenzen heen informatie en gedachten met elkaar uit te wisselen.
Tijdens de drie dagen kwamen thema’s aan bod zoals de waterkwaliteit, de waterzuivering, de biodiversiteit, de linken tussen de Zenne en het Zennekanaal, de scheepvaart, de waterbevoorrading, het interregionaal overstromingsbeleid en de stedelijke integratie.

• Donderdag 20 AUGUSTUS 2015: Zenne en 'Zennekanaal' - bovenloop en brongebied:
  combinatie bus-boot vanuit Halle; facultatieve fietstocht
• Vrijdag 21 AUGUSTUS 2015: boottocht op het 'Zennekanaal' in het verstedelijkt gebied
  tussen Halle-Brussel-Vilvoorde; facultatieve fietstochten
• Zaterdag 22 AUGUSTUS 2015: Zenne en 'Zennekanaal' - benedenloop en monding:
  combinatie fiets-boot (facultatief) van Brussel naar Mechelen en Willebroek


- Uitnodiging >>
- Programma >>
- Verslagen & foto's >>

---------------------------

16 september 2015: de open Zenne en het kanaal in Anderlecht

Deze wandeling brengt je tot bij een locatie waar de Zenne nog in open lucht stroomt. Maar ook dé huidige waterloop van Brussel, het 'Zennekanaal', komt aan bod. Er wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van beide waterlopen, hun verschillende functies, verbindingen, potentieel en aan de toekomstvisie.

- Foto's >>



Programma 2014

Om het ‘Zennekanaal’ beter te leren kennen, organiseerden Coördinatie Zenne-Coordination Senne | Grenzeloze Schelde-Escaut sans Frontières en Kanaalgidsen-Guides du Canal in 2014 een vervolg op de 'vormings- en informatiecyclus’ van 2013. U kon kennismaken met o.a. de bedrijven langs het kanaal, een goede gelegenheid om een beter inzicht te krijgen in de goederenstromen op het ‘Zennekanaal’!

• Donderdag 13 MAART om 14u: het schrootbedrijf A. Stevens & Co in Brussel >>
• Vrijdag 25 APRIL om 15u: de Ceres-maalderij in Haren >>
• Donderdag 12 JUNI om 13.30u: de waterzuiveringsinstallatie van Brussel-Noord in Haren >>
• Donderdag 18 SEPTEMBER om 10u: de groeve van de Belgische Blauwe Hardsteen in Soignies >>
• Donderdag 30 OKTOBER om 15u: het recyclagecentrum ABR De Meuter in Grimbergen >>
• Woensdag 26 NOVEMBER om 14u: het inzameling-, sorteer- en overslagcentrum van afval
  Sita Recycling Center in Neder-Over-Heembeek -> GEANNULEERD

• Dinsdag 16 DECEMBER om 14u: de verbrandingsoven van Brussel-Energie in Brussel >>



Programma 2013

Een waterweg met vele gezichten, namen en uitdagingen: dat is het Zennekanaal tussen Seneffe en Wintam, dat onlosmakelijk met de Zenne is verbonden.
Om het Zennekanaal beter te leren kennen en een grondig overzicht van de actualiteiten te bieden, organiseerden Kanaalgidsen en Coördinatie Zenne begin 2013 een interregionale vormings- en activiteitencyclus over de verschillende functies van Zenne en Zennekanaal. Een integrale en multifunctionele benadering van de waterlopen in het Zennebekken vormde de rode draad door de zevendelige activiteitencyclus.
Voor alle thema's - overstromingen, waterkwaliteit, biodiversiteit, water in de stad - werden intergewestelijke parallellen getrokken en werden voorbeelden uit Wallonië, Brussel en Vlaanderen aangehaald of bezocht.
Een vervolgverhaal over o.a. natte (en droge) voeten, kunstwerken en koesterplekjes voor mens en natuur!

Dinsdag 22 JANUARI 2013: Zenne en Zennekanaal over de gewestgrenzen heen >>
Donderdag 7 FEBRUARI 2013: Waterbeheersing in het Zennebekken >>
Dinsdag 19 FEBRUARI 2013: Kunstwerken op de waterwegen >>
Zaterdag 9 MAART 2013: De nautische wereld >>
Woensdag 27 MAART 2013: Water in de stad - wonen en werken aan het water >>
Dinsdag 16 APRIL 2013: Goederenstromen op het Zennekanaal >>
Dinsdag 21 MEI 2013: Waterkwaliteit als basis voor natuur en biodiversiteit >>



logos

Brussels by Water Kanaaltochten Brabant Circuits Brabant-Hainaut