Klik hier indien de mail niet goed wordt weergegeven. Pour la version FR, cliquez ici.

Programma wandelingen 2022

Op ontdekking langs
de Brusselse waterlopen en hun vallei


 
     
  Ben je geïnteresseerd in de waterlopen in en om Brussel en wil je er tijdens een wandeling langs het water meer over leren? Van mei tot november 2022 stellen we je een programma voor van gegidste wandelingen langs de verschillende Brusselse waterlopen.

Met het water als leidraad laat de gids je de valleien en hun rivier ontdekken.
Hij vertelt over hun natuurlijk erfgoed, hun geschiedenis, de zuivering en de kwaliteit van het water en toekomstige projecten.

Afspraak aan de Molenbeek, de Roodkloosterbeek, de Geleytsbeek,
de Woluwe, de bronnen van de Woluwe, de Neerpedebeek,
de Zenne en het kanaal!


Praktische info en inschrijven: zie onderaan.
Aarzel niet om deze uitnodiging ook door te sturen aan je vrienden, collega's en al wie geïnteresseerd is. We hopen je snel te mogen ontmoeten!

Coördinatie Zenne-Coordination Senne i.s.m. Kanaalgidsen-Guides du Canal
www.coordinatiezenne.be - www.kanaalgidsen.be
Wandeling langs de Woluwe in Sint-Lambrechts-Woluwe
Zaterdag 7 mei 2022 van 10u tot 12u
Afspraak: voor de brasserie Kwak (E. Vanderveldelaan, 2)
Bereikbaarheid: metro (station Roodebeek), tram 8 (halte Roodebeek)

Ondanks de verstedelijking van de vallei stroomt de Woluwe hier nog bovengronds doorheen meerdere groene zones, zoals het Bronnenpark, het Maloupark en de streek van het Hof ter Musschen, die een rijk gebouwd erfgoed afbakent (molens, ...). De voorbije jaren kon die buitengewone zone nog meer worden opgewaardeerd dankzij diverse initiatieven, zoals het beheer van het regenwater, de heropening van de rivier en verschillende restauraties.

Voorsmaakje: wandelgids 'De Woluwe, van Hof ter Musschen tot aan de Bronnenpark' >>
Facebook-event >>

 


Wandeling langs de bronnen van de Woluwe in Bosvoorde
Zondag 29 mei 2022 van 10u tot 12u
Afspraak: aan de ingang van het Tournay-Solvaypark (parking station Bosvoorde)
Bereikbaarheid: trein en tram 8 (halte Bosvoorde station)

De Woluwe wordt gevormd door drie beekjes: de Zwane-wijdebeek, de Vuylbeek en de Karregatbeek, die ter hoogte van de Vijver van Bosvoorde samenkomen. De bronnen van die drie waterlopen bevinden zich in het Zoniënwoud. Daarna stromen ze de valleien in, doorheen uitgestrekte beboste gebieden waar beukenbomen domineren, maar ook bosvijvers, rietland en vochtig grasland, natuurlijke omgevingen die niet zo vanzelfsprekend zijn in dit bosgebied.

Voorsmaakje: wandelgids 'Naar de bronnen van de Woluwe
in Watermaal-Bosvoorde' >>
Facebook-event >>

 


Wandeling langs de Molenbeek in Sint-Agatha-Berchem
Zaterdag 18 juni 2022 van 14u tot 16u
Afspraak: halte 'Hunderenveld' (kruising tussen de Kattestraat en de Koning Albertlaan)
Bereikbaarheid: tram 19, bus 20 en 87 - bus De Lijn 355 (halte Hunderenveld)

Deze wandeling voert je naar de bovenloop van de Molenbeek, in de gemeente Sint-Agatha-Berchem. Op plaatsen zoals het Kattebroek, de Thaborberg, het Wilderbos en de Kweeperenwijk kan je genieten van een prachtig landschap waarin water een belangrijke rol speelt, maar je maakt ook kennis met ecologisch en historisch erfgoed, dat lokale verenigingen en overheden met veel liefde in stand houden. Veel wandelplezier!

Voorsmaakje: wandelgids 'De vallei van de Molenbeek
in Sint-Agatha-Berchem & Dilbeek' >>
Facebook-event >>

 


Wandeling langs de Roodkloosterbeek in Oudergem
Zaterdag 9 juli 2022 van 10u tot 12u
Afspraak: ingang van het Bergojepark (tegenover het kruispunt van de Jacques Bassemstraat en de Paul Verheyleweghenlaan)
Bereikbaarheid: station Herrmann Debroux (metro, tram en bus) op 300m

Tijdens deze wandeling volg je de Roodkoosterbeek, een belangrijk zijloop van de Woluwe. De waterloop dankt zijn naam aan de priorij die meer dan 600 jaar geleden door monniken gesticht werd in het Zoniënwoud. Met veel geduld hebben ze de natte valleigronden ontgonnen en bewerkt. Een mooi gebouwenpatrimonium getuigt nog van hun aanwezigheid. Ook landschappelijk en op vlak van natuur is het gebied zo waardevol dat het opgenomen werd in het Europese netwerk Natura 2000.

Voorsmaakje: wandelgids 'De vallei van de Roodkloosterbeek in Oudergem' >>
Facebook-event >>

 


Wandeling langs de Molenbeek in Jette en Ganshoren
Zondag 7 augustus 2022 van 10u tot 12u
Afspraak: Laarbeeklaan 110 in Jette (tegenover het eindstation van de bussen van de halte 'UZ Brussel')
Bereikbaarheid: bus 13, 14, 53 en tram 9 (halte UZ Brussel)

De Molenbeek en haar vallei vormen een heuse 'groenblauwe doorgang' die Vlaanderen met Brussel verbindt en deels als Natura 2000-gebied geklasseerd is. Niet alleen is de natuur er bewaard gebleven, maar dankzij de verenigde inspanningen van de natuurliefhebbers kon ze zelfs worden uitgebreid. Beekjes, vochtig grasland, plassen, moerassen, bossen,... Al die verschillende milieus zijn van grote waarde voor de biodiversiteit.

Voorsmaakje: wandelgids 'De Molenbeek, naar
een groene vallei aan de rand van de stad' >>
Facebook-event >>

 


Wandeling langs de Geleytsbeek in Ukkel
Zondag 4 september 2022 van 10u tot 12u
Afspraak: tramhalte Engeland (kruising tussen de Sint-Jobsesteenweg en de Rietstraat)
Bereikbaarheid: tram 51, bus 43, 70, 60 (halte Engeland)

De Geleytsbeek, een zijrivier van de Zwartebeek, werd vroeger 'Molenbeek' genoemd omdat langs de rivier op een afstand van amper 3 km maar liefst elf molens stonden. Al meerdere jaren zetten de overheidsdiensten zich in om de staat van de beek te verbeteren: een gezondere waterkwaliteit, opnieuw bovengronds laten stromen, heraanleg van de oevers,... Bovendien stromen de beek en haar zijbeken doorheen belangrijke groene zones zoals de Kriekenput, het Kinsendael en de Keyenbempt.

Voorsmaakje: wandelgids 'In Ukkel stroomt de Geleytsbeek opnieuw in openlucht' >>
Facebook-event >>

 


Wandeling langs de Neerpedebeek in Anderlecht
Zondag 2 oktober 2022 van 10u tot 12u
Afspraak: voor de Chalet van de Pede, Neerpedestraat 575
Bereikbaarheid: tram 81 (halte M. Renard), bus 46 (halte Neerpede)

De bronnen van de Neerpedebeek bevinden zich in het Vlaamse Sint-Martens-Lennik. Daarna stroomt de beek naar Anderlecht, doorheen een uitzonderlijk platteland met weiden, velden, akkers, boerderijtjes, vijvers of nog rietland. De Pedevallei is de toegangspoort tot het Pajottenland. Vandaag lopen er diverse opwaarderingsprojecten rond het landschap, de landbouw, de biodiversiteit, de waterkwaliteit en de staat van de oevers van de rivier en van de vijvers.

Voorsmaakje: wandelgids 'De vallei van de Pede
in Anderlecht' >>
Facebook-event >>

 


Wandeling langs de Zenne en het kanaal in Anderlecht
Zaterdag 15 oktober 2022 van 10u tot 12u
Afspraak: aan de Sluis van Anderlecht (kruising van de Arthur Dehemstraat en de Veeweidekaai)
Bereikbaarheid: metro (halte Het Rad)

In het Brussels Gewest is de Zenne op meerdere plaatsen overwelfd, maar in Anderlecht stroomt ze nog in open lucht. Bovendien hebben de inspanningen om het afvalwater te zuiveren er daar voor gezorgd dat er opnieuw vis in de rivier zwemt. Daarnaast hebben recente aanpassingen ertoe bijgedragen dat ze ook voor de wandelaars weer toegankelijk werd. Vlakbij de Zenne loopt het kanaal, met zijn vrachtschepen en passagiersboten. Ook die kunstmatige waterweg is een geliefde wandel- en ontspanningsruimte (roeien, vissen) en een plek waar tal van watervogels samenkomen.

Voorsmaakje: wandelgids 'De Zenne en het kanaal
in Anderlecht' >>
Facebook-event >>

 


Wandeling in het spoor van de Zenne en van het kanaal in Brussel stad
Zaterdag 12 november 2022 van 10u tot 12u
Afspraak: aan de Becokaai (Havenlaan 6, tegenover KBC)
Nb: einde van de wandeling aan het Sint-Goriksplein (nabij de Beurs)
Bereikbaarheid: station Ijzer (metro, tram, bus)

Brussel ontstond op de oevers van de Zenne. Ooit was de Zenne een aantrekkelijke en visrijke rivier met op haar oevers een overvloed aan gele lissen. Vandaag is de gele lis het symbool van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aan de hand van de straatnamen, gebouwen, monumenten en andere relicten nodigt deze wandeling je uit om niet alleen de sporen van de rivier te volgen, maar ook het verhaal van het kanaal, de oude en de nieuwe haven van de stad te ontdekken.

Voorsmaakje: de wandelgids 'De Zenne en het kanaal
in het hart van Brussel' >>
Facebook-event >>

 

 
     
     
 
PRAKTISCHE INFO

Prijs: € 3,00 (de inschrijving is pas definitief wanneer het inschrijvingsgeld overgemaakt is)
Duur: +/- 2u
Inschrijven: is nodig via het inschrijvingsformulier (via e-mail ontvang je daarna de bevestiging van je inschrijving en de laatste praktische info)

Volg onze Facebook-pagina >
 
     

Activiteiten gerealiseerd door Coördinatie Zenne in samenwerking met Kanaalgidsen
en met de steun van Leefmilieu Brussel en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.U ontvangt deze mail omdat u bent ingeschreven op onze nieuwsbrief en/of omdat de inhoud van deze uitnodiging u rechtstreeks kan aanbelangen.
Als organisatie geven we u volledige openheid over welke gegevens we verzamelen en wat we met die data doen. Klik door naar ons privacybeleid.
Indien u dit soort informatie niet langer wenst te ontvangen, klik dan hier.