Sessie 5: Water in de stad - wonen en werken aan het water
Woensdag 27 maart 2013, 9.30u-16.30u
Tour & Taxis - boottocht


Verslag en presentaties

Wonen, werken en ontspannen aan het water was het thema van de vijfde sessie in de info- en activiteitenreeks ‘Een duik in Zenne en Zennekanaal’.


Tour&Taxis: Een stad in de stad

Op de site van Tour&Taxis in hartje Brussel projecteerde Michel De Bièvre van T&T Projects, de beheerder van de site, een beeld uit de toekomst. Het meest in het oog springen momenteel de werken voor het passiefkantoor van Leefmilieu Brussel. Er werd resoluut gekozen voor een hedendaags ontwerp, waar de architect heeft moeten rekening houden met de technische vereisten voor een duurzame constructie. In 2014 verhuist Leefmilieu Brussel al naar dit nieuwe pand. Ook voor het ‘Gare maritime’, de indrukwekkende maar vervallen hallen zijn er vergevorderde plannen voor een tweede leven als winkel- en horecacentrum. De circusschool die er nu een gedroomde locatie heeft, zal er in de toekomst zijn vaste stek behouden. Het aangrenzende ‘Hotel de la Poste’ staat al in de steigers en wordt gerestaureerd tot evenementenhal. Daarnaast verrijst in het komende decennium een gloednieuwe wijk met middenklasse en hogere klasse, lage energiewoningen. Er wordt ook een kinderkribbe, een school, een ziekenhuis en buurtwinkels op de site voorzien. Het wordt er heerlijk toeven met een 9ha groot park vlak bij de deur, dat van de site tot aan Pannenhuis zal reiken. Tour&Taxis trekt duidelijk een duurzame kaart en heeft daarvoor al enkele opvallende keuzes gemaakt. Op de site komt een ondergrondse parking voor 3.500 wagens, die afwisselend door werknemers (overdag) en bewoners (’s avonds) zal worden gebruikt. Terwijl de stad Brussel een minimum aantal parkeerplaatsen per wooneenheid verplicht, is er toch bedongen dat voor de middenklasse appartementen geen parkingplaats wordt voorzien. In ruil hiervoor wordt het openbaar vervoer vanuit het noordstation sterk geoptimaliseerd en wordt autodelen gestimuleerd.


Nieuwe ontwikkelingen in de kanaalzone

Aan boord van de Vivaldi stelt David Kuborn van Coördinatie Zenne / Grenzeloze Schelde andere ontwikkelingsprojecten in de kanaalzone voor. Sommige bouwprojecten staan letterlijk in de steigers, andere bevinden zich nog op de tafel van de ontwerpers. Concrete plannen zijn er al voor de Maalderij en de voormalige Belle-Vuebrouwerij in Anderlecht en de Upsite-toren aan de Redersbrug steekt al flink boven de omliggende bebouwing uit.

Bekijk Grenzeloze Schelde Nieuws 64 voor meer info over de projecten in de kanaalzone >>
Visietekst Kanaalzone >>Watersite Vilvoorde

Ook in Vilvoorde wordt een voormalige industriezone omgetoverd tot een aangename woon- en werkplek aan het kanaal. Eva Fonteyn, die het hele reconversieproject coördineert, leidt ons langs de verschillende deelsites van het project Watersite. De realisatie van de nieuwbouwwoningen aan de kadeboulevard betekende het startschot voor dit ambitieuze project. In het park van de Gedempte Zenne bieden nieuwe fiets- en wandelpaden al de mogelijkheden voor een boeiende ontdekking langs de Zenne en het voormalige tuchthuis. Het zuidelijke deel van Watersite behoudt een economische bestemming, na sanering van verscheidene vervuilde terreinen. Grote uitdagingen in het Watersiteproject zijn o.m. de mobiliteit en een gezond evenwicht tussen meer retail in grote centra aan de rand van de stad en de kleinhandel in het centrum. Het hele project wordt geschraagd door een publiek-privaat samenwerkingsverband.

Vilvoorde Watersite >>
ADT-ATO >>Van brownfield naar woonzone

In Tubize bestaan grote plannen om van de sterk vervuilde hoogovensite van Forges de Clabecq, vlak aan het kanaal Charleroi-Brussel, een aangename woon- en werkzone te maken. Staalproductent Duferco is nog steeds eigenaar van de site en wou zich als duurzame partner in Wallonië profileren: in plaats van vervuilde industriële sites ongebruikt te laten verkommeren, besliste het bedrijf om een afdeling diversificatie in het leven te roepen die via een participatieve methodiek zou instaan voor de sanering van voormalige industriële terreinen. Carine Delcuve van Duferco Diversification lichtte de sanering van de site toe en ging dieper in op het publiek-private samenwerkingsverband.

Carine Delcuve, De herinrichting van Forges de Clabecq >>


Guillaume van der Vaeren, CEO van het studiebureau JNC International, toonde duidelijk aan dat het Masterplan veel oog heeft voor de link tussen natuur en stad (zoals de naam van het studiebureau doet vermoeden: Joining Nature & Cities). Naast de sanering van het 80ha grote terrein en de ontwikkeling van een KMO-zone, woongelegenheden en stedelijke voorzieningen wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een ecologische corridor, aan een betere beleving van het kanaal, aan het recupereren van regenwater en aan de heropening van de Sennette op de site.

Guillaume van der Vaeren, De herinrichting van Forges de Clabecq >>


De Waterbus: personenvervoer via het Zennekanaal

Omdat de ontwikkelingen in de kanaalzone ongetwijfeld voor vele bijkomende verplaatsingen zullen zorgen, is de tijd rijp om een waardevolle aanvulling op het bestaande openbaar vervoer te lanceren. An Rekkers van Kanaalgidsen vzw stelde het project van de Waterbus voor dat tussen Vilvoorde en centrum Brussel een passagiersvervoersdienst via het water wil inleggen. In 2013 zal de Waterbus op dinsdag en donderdag in beperkte versie al worden gelanceerd, om geïnteresseerde gebruikers al met het concept te laten kennismaken en om partners aan te trekken die in de komende jaren de Waterbus tot een permanente, klokvaste en filevrije lijnbus te water willen helpen ontwikkelen.

An Rekkers, De Waterbus: aantrekkelijk, comfortabel, filevrij >>


Water in Vlaamse steden

Sim Turf van de afdeling Haven en Waterbeleid, departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid stelde de beleidsvisie Water in de Stad voor. Hij ging in op de troeven van water in de stad en illustreerde dit met verschillende binnen- en buitenlandse voorbeelden. De Vlaamse overheid wil water als structurerend element, als culturele drager en als levensader in een stad verankeren en het natuurlijk karakter van water in de stad zichtbaar maken. Het ‘Plan Bleu’ in Lyon, de oude dokken in Gent en de Demer in Diest zijn geslaagde en inspirerende voorbeelden voor andere Vlaamse steden om water terug een plaats te geven in een stedelijke omgeving.

Sim Turf, Beleidsvisie Water in de Stad >>Foto's >>Programma

Wonen, werken en recreëren aan het water wordt in alle steden steeds populairder. Niet alleen Brussel, maar ook andere kanaalgemeenten als Vilvoorde, Halle, Tubize richten zich steeds meer naar hun waterloop. Deze nieuwe stedelijke ontwikkelingen bieden tegelijk kansen om aandacht te hebben voor een gezonde en aantrekkelijke groene leefomgeving. In hartje Brussel wordt de site van Tour & Taxis een voorbeeldproject van een groene wijkontwikkeling die de link met het kanaal benadrukt. We stappen de boot op en brengen een bezoek aan Watersite in Vilvoorde waar woningen, winkels en kantoren de waterkant tussen Zenne en kanaal hebben opgezocht. In Wallonië is een masterplan in voorbereiding voor de oude industriële site van Forges de Clabecq. Drie voorbeelden van kanaalsites in verval grijpen vandaag het water aan om stilaan een nieuwe aantrekkelijke plek te worden.

Presentaties en bezoeken:
  • 9.30u: Bezoek aan de site van Tour & Taxis en de toekomstige projecten - Project T&T
  • 11.15u: Boottocht naar Vilvoorde, toelichting bij de stedelijke ontwikkelingen langs het Zennekanaal - Coördinatie Zenne / Grenzeloze Schelde
  • 12.00u: Lunch aan boord van de Vivaldi
  • 13.00u: Geleid bezoek aan Watersite in Vilvoorde - Eva Fonteyn, projectcoördinator Watersite
  • 14.30u: Een nieuw leven voor Forges de Clabecq - Carine Delcuve, Duferco Diversification
  • 15.00u: Boottocht terug naar Brussel
  • 15.15u: Voorstelling van het Waterbus-project - An Rekkers, Kanaalgidsen
  • 15.30u: Beleidsvisie Water in de stad - Sim Turf, Afdeling Haven en Waterbeleid, Dpt. Mobiliteit en Openbare Werken
  • 16.30u: Aankomst op de Becokaai in Brussel