Sessie 4: De nautische wereld
Zaterdag 9 maart 2013, 14.00u-17.30u
Aan boord van de Vivaldi, aangemeerd aan de Steenkaai in Vilvoorde


Verslag

De waterwegen kennen hun eigen wereld van afspraken, signalen en gebruiken. Waterwegen worden volgens Europese normen in categorieën verdeeld en kunnen schepen ontvangen tot bepaalde tonnages. Welke types schepen krijgt het Zennekanaal te verwerken? Welke onderdelen vind je op een schip? Hoe gebeurt het aanmeren, het vastknopen en het anker gooien? Wat zijn de voordelen van een Automatic Identification System (AIS) aan boord? Welke diensten leveren de River Information Services? Welke signalisatie vind je langs waterwegen? Waar vind je nautische informatie op het net? Welke veiligheidsvoorschriften dienen in acht te worden genomen? Alle handige weetjes over de nautische wereld kwamen in deze sessie aan bod.


Intervention de M. Walter Van Peeterssen de l’Institut pour le Transport par Batellerie

Het Instituut voor het Transport langs de Binnenwateren v.z.w. is een wetenschappelijke studiedienst die werd opgericht in 1970 met als doel het ondernemen, promoten en coördineren van onderzoek naar de vooruitgang en de veiligheid van het transport via de waterweg. De vereniging werd vertegenwoordigd door de heer Walter Van Peeterssen, die als adjunct-directeur van ITB de spits mocht afbijten met een presentatie over de activiteiten van ITB. Daarna gaf hij een overzicht van de verschillende categorieën van waterwegen, de types schepen, hun tonnage en de signalisatie langs de waterweg.

Meer info over de binnenwateren, het Belgische waterwegennetwerk en de scheepstypes voor binnenvaart >>
Download de Europese code voor de Binnenvaart (CEVNI) >>De onderdelen van een schip: Arnout Willockx en Marten de Vries

Arnout Willockx van vzw Scaldis Infralog en de schipper Marten de Vries vervolgden de sessie met een inleiding over de verschillende delen van een schip. Van de stuurhut via de brug tot het ruim passeerde het geheel aan structuren en machines gedetailleerd de revue.

Arnout Willockx en Marten de Vries, de onderdelen van een schip >>


De nautische instrumenten, het aanmeren en scheepsknopen, door Svetlana en Marten de Vries

Terwijl Svetlana de Vries, de schippersvrouw, op het bovendek een demonstratie gaf van aanmeren en scheepsknopen leggen, stelde Marten de Vries in de stuurhut de onmisbare nautische instrumenten voor: GPS, radar, AIS en marifoon.


Veiligheid aan boord, door Arnout Willockx

De veiligheidsregels en de afspraken omtrent varend personeel werden toegelicht door Arnout Willockx.

Arnout Willockx, Veiligheids- en bemanningsvoorschriften >>


Nautische termen, door Manuel Lechantre

Manuel Lechantre, docent binnenvaart aan het K.T.A. Zwijndrecht - Cenflumarin in Antwerpen, behandelde het geheel aan nautische termen.

Manuel Lechantre, nautische termen >>


Vaarsimulatie, door Marten de Vries


Opleiding tot matroos

Ben je gebeten door de scheepvaart en spreekt het je wel aan om matroos te worden? Wacht niet langer en neem een kijkje op de website van de FOD Mobiliteit en Vervoer >>
Binnenkort organiseren we een infosessie over dit onderwerp. Contacteer ons voor meer info.

Aanvraagformulier en praktische info voor het examen tot matroos >>Foto's >>