Kanaalgidsen-Guides du Canal vzw/asbl is gespecialiseerd in het gidsen
en begeleiden van boottochten en andere activiteiten op en rond het
water. De vereniging neemt sinds najaar 2011 de gidsenwerking van
verschillende cultureel-toeristische organisaties actief op en rond de
kanalen in Brussel en de Vlaamse rand op zich voor het begeleiden van
boottochten, wandelingen, bezoeken, fietstochten.

Kanaalgidsen-Guides du Canal vzw/asbl staat in voor de nautische
opleiding en bijscholing van gids-begeleiders. De meeste begeleiders
zijn als stads-, streek- of natuurgids opgeleid en krijgen via Kanaal-
gidsen-Guides du Canal vzw/asbl bijkomende nautische en traject-
specifieke informatie.
Kanaalgidsen-Guides du Canal vzw/asbl schakelt haar gidsen in op
vaar-, fiets- en wandelarrangementen van Kanaaltochten Brabant,
Brussels by Water en Circuits Brabant-Hainaut.
Kanaalgidsen zijn gespecialiseerd in het integrale verhaal van een
waterloop. Dit betekent dat ze het kanaal benaderen vanuit alle
functies: het economische belang van de vrachtvaart, de toeristische
en recreatieve kansen voor passagiers-, pleziervaart en watersport,
de ecologische meerwaarde voor natuurontwikkeling, de stedelijke
integratie van de waterweg, de alternatieve mogelijkheden voor mobi-
liteit en goederenvervoer, ruimte voor wonen en ontmoeting aan het
water enz. Belangrijk daarbij is dat het waterverhaal niet stopt aan
administratieve grenzen, maar dat over de gewestgrenzen heen het
hele bekken van de waterloop wordt bekeken.
Brussels by Water Kanaaltochten Brabant Circuits Brabant-Hainaut