Achtergrondinfo voor de Kanaalgidsen: kanaal Charleroi-Brussel
(terug >)


 • ALGEMENE INFO KANAAL CHARLEROI-BRUSSEL (versie 2011)

  1. Geschiedenis van het kanaal Charleroi-Brussel >>


  2. Het kanaal Charleroi-Brussel en het Zennebekken >>


  3. Functies van het kanaal >>
   1. Scheepvaart
    1. Vaartechnische gegevens kanaal Charleroi-Brussel
    2. Sluizen en bruggen
    3. Trafiek
    4. Oeverversteviging
   2. Industrie
   3. Landbouw
   4. Natuur
    1. Plantengroei
    2. Zoogdieren
    3. Vissen
    4. Natuurgebieden langs het traject
   5. Waterafvoer
    1. Zenne en kanaal
    2. Overstromingen in november 2010
   6. Recreatie en toerisme


  4. Waterkwaliteit >>
   1. Waterkwaliteit van de Zenne
   2. Waterkwaliteit kanaal Charleroi-Brussel
   3. Zuiveringsgraad en rioleringsgraad langs het traject
    1. Wooncentra langs het kanaal en RWZI's
    2. Impact waterzuiveringsinfrastructuur


  5. Steden en gemeenten langs het traject >>
   1. Lembeek
   2. Halle
   3. Lot
   4. Sint-Pieters-Leeuw
   5. Drogenbos


  6. Drinkwatervoorziening >>
   1. Situatie in Vlaams-Brabant
   2. Situatie in Brussel


  7. Bronnen >>



 • TRAJECTINFO KANAAL CHARLEROI-BRUSSEL

  • Traject Lembeek - Ruisbroek (De Milieuboot 2011) >>
  • Beeld van de waterloop: Traject Lembeek - Ruisbroek >>
  • Stedenbouwkundige ontwikkelingen in Brussel (projectoverzicht 2012) >>


 
Kanaalgidsen is lid van Scaldisnet vzw, organisatie voor projectontwikkeling en promotie van de recreatieve en toeristische
benutting van de waterwegen. Scaldisnet focust daarbij op de passagiersvaart die streken, stadscentra, bezienswaardig-
heden en natuurgebieden via het water op regelmatige en betaalbare wijze met elkaar verbindt.